ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PROVIDENT

  

Πολλοί σκέπτονται ότι η ασφάλιση και η κάλυψη των αντικειμένων για κινδύνους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αντιστοιχεί σε «χαμένα» χρήματα και πόρους. Μπορεί να μεταφέρετε την οικοσκευή σας με την πιο αναγνωρισμένη εταιρία μεταφορών, όμως δεν υπάρχει κανένας πιθανός τρόπος να προβλέψει κάποιος απρόβλεπτα γεγονότα κατά τη διάρκεια του χειρισμού και μεταφοράς των αντικειμένων σας. Για αυτό τον λόγο σας ενθαρρύνουμε να ασφαλίσετε την οικοσκευή σας για κινδύνους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε όπως η AIG και Lloyd’s of London.

 

 

                 

 

 

 

 

Το πιστοποιητικό ασφάλισης θα «προστατεύει» την αποστολή σας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου μεταφοράς και μπορείτε να αυξήσετε την ασφαλιστική κάλυψη για οποιοδήποτε πιθανό διάστημα αποθήκευσης που μπορεί να είναι αναγκαίο.

 

Πριν από την έναρξη της μετακόμισης σας θα πρέπει να συμπληρώσετε έναν λεπτομερή εκτιμώμενο ασφαλιστικό κατάλογο βοηθούμενοι πάντα από εξειδικευμένο στέλεχος μας. Ο εκτιμώμενος ασφαλιστικός κατάλογος θα επαληθεύσει το κόστος της αποζημίωσης στο απίθανο γεγονός μιας αξίωσης. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό ότι περιγράφετε περιεκτικά κάθε ευδιάκριτο αντικείμενο μαζί με την αναμενόμενη χωριστή αξία της. Στο περιστατικό που ένα αντικείμενο έχει χαθεί ή έχει φθαρεί πέρα από επισκευή, θα αποζημιωθείτε οικονομικά με βάση του εκτιμώμενου ασφαλιστικού κατάλογου που δηλώνεται την αξία.

 

 

 

 

 

 

Η Provident Movers δεν θα δεχτεί ανασφάλιστη ιδιοκτησία για μεταφορά.

 

Εάν δεν επιθυμήσετε ασφαλιστική κάλυψη για τα αντικείμενα σας ευγενικά θα σας ζητηθεί να μας διαβιβάσετε γραπτώς ότι «δεν επιθυμείτε να ασφαλίσετε την αποστολή σας για κινδύνους κατά τον χειρισμό και διάρκεια μεταφοράς».

 

 

Εάν ενδιαφέρεστε για άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια και υπηρεσίες ασφαλειών πατήστε εδώ.

PROVIDENT MOVERS CONTACT DETAILS
Contact us NOW for a FREE quote!